Profil zawodowy:

  • Menedżer z ponad 20-letnim stażem na stanowiskach Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu,
  • Doświadczenie w zarządzaniu firmami produkcyjnymi i holdingami,
  • Doświadczenie w zarządzaniu finansami firm i realizacji projektów o skali ponad 100 mln zł,
  • Doświadczenie w budowie i realizacji restrukturyzacji firm w trudnych sytuacjach,
  • Sukcesy w pozyskiwaniu finansowania (też z funduszy unijnych) i restrukturyzacji długu.

 Doświadczenie zawodowe:

A. Zatrudnienie na etat i realizacja projektów interim management: 

CARBO Holding sp. z o.o. (grupa kapitałowa obejmująca zakład handlu
towarami masowymi, zakład konstrukcji stalowych,
zakład odnawialnych źródeł energii i zajmująca się spedycją) - firma rodzinna,
roczne przychody 120 -150 mln zł
Doradca, Dyrektor Finansowy a od 07.2011 Prezes Zarządu

 07.2010 – 04.2013

 

 

Huta Bankowa sp. z o.o. (producent obręczy i prętów walcowanych)
- podmiot zależny od Alchemia SA, roczne przychody 250-350 mln zł
Prezes Zarządu 

03.2009 –  03.2010

GCB DOMSTAL SA (producent konstrukcji stalowych)
Prezes Zarządu 

10.2008 – 02.2009

Towarzystwo Finansowe „SILESIA” Sp. z o.o. (państwowy fundusz
zw. z restrukturyzacją hutnictwa) – środki do inwestowania w wys. 350 mln zł
Prezes Zarządu
 

04.2006 – 08.2008

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich
Główna Księgowa – Dyrektor Finansowy 

11.2003 – 04.2006

„Orzeł Biały” S.A. (rafineria ołowiu) – roczne przychody ze sprzedaży
300-400 mln zł
Członek Zarządu – Dyrektor ds. ekonomiki i finansów
 

05.2001 – 03.2003

Huta „Katowice” S.A. – obrót roczny 4 000 mln zł
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
oraz I Zastępca Dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa Spółki 

03.1998 – 06.2001

Zakłady Metalurgiczne „Trzebinia” (producent srebra, proszków metali
nieżelaznych)
Dyrektor ds. Finansowych 

12.1995 – 01.1998

Udział w opracowaniu i wdrożeniu projektów restrukturyzacji dla kilkunastu
śląskich przedsiębiorstw (m.in. PRG Mysłowice, FSM WWR SA w Bielsku Białej,
ZPW WELUX w Bielsku Białej, GZUT SA w Gliwicach, BPiDI Metalchem i ZACH
Metalchem w Gliwicach) w ramach prywatnej działalności gospodarczej 

02.1990 – 11.1995 

„Metekon” w Katowicach  (doradztwo dla firm branży metali nieżelaznych)
Kierownik zespołu badań i doskonalenia zarządzania 

10.1987 – 01.1990 
Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach
Asystent w Instytucie Ekonomiki Przemysłu
06.1984 – 09.1987 

B. Członek Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego: 

GCB Centrostal Bydgoszcz S.A.
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 
07.2006 - 06.2009

HK Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Członek Rady Nadzorczej 

07.2006 - 04.2008

„PRINN” Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

07.2003 - 04.2005

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PBK „Orzeł” S.A. (akt. PTE AEGON S.A.,
wcześniej ERGO-HESTIA S.A.)
Członek Rady Nadzorczej 

07.2001 - 04.2002

Bielskie Zakłady Wyrobów Filcowych S.A.
Członek Rady Nadzorczej 

01.1996 - 10.1997
Wytwórnia Sprzętu Górniczego „DEHAK” S.A. w Mysłowicach
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
03.1992 - 11.1995

 

Edukacja:  

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym 

1988 – 1989

Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach
Kierunek:   I - Ekonomika i organizacja przemysłu,
                  II - Organizacja i zarządzanie. 

1979 – 1984

 

Kontakt:

jadwiga.dyktus@gmail.com

tel.+48 693 330 338